Ideas Members having fun with Patternator – 2/2


Having fun with our bunny photos… šŸ™‚

 

  

Merv Soh – Creamy

Vicki Qy – Snowball

Lily Tay – Twinkle

Sharlini Nambiar – Happy

Stef Tan – Precious Jr

Ang Xue Yi – Water

Edna Chan – Banana

Cui Wen Koh – Lola Bunny

Keterina Chong

Ho Lily

Ong Yuyuan – Wobble

Ong Yuyuan – Behlo

Ong Yuyuan – Zeezee

Ong Yuyuan – Heli

Tylar Wu Zhiheng – Orh Bakka

Tylar Wu Zhiheng – Orh LuLu

Jna Chew – Chowder

Ashlley Ciera Ang – Bingo

Pxtri Potetos – Snowflake

Hui Chan – Pokoyo & DouDou

Hui Chan – Pokoyo 1

Hui Chan – Pokoyo 2.jpg

Feifei Lin – Cookie

Fern Ysf – Feya

Fern Ysf – Faye

Fern Ysf – Fuwa

Angelin Goh – Miffy

 

Leave a Reply